Værdiskabende medarbejderundersøgelse

Vores medarbejderundersøgelse afdækker medarbejdernes barrierer for high performance

En medarbejderundersøgelse tjekker din organisations trivsel og engagement

Dine medarbejderes trivsel, engagement og motivation er afgørende for din organisations effektivitet og resultatskabelse. Det betaler sig derfor regelmæssigt at gennemføre en grundig medarbejderundersøgelse, så man løbende kan tage temperaturen, og igangsætte de påkrævede indsatser i forhold til undersøgelsens resultat. Hos Human Upgrade designer og gennemfører vi jeres undersøgelse, så den afdækker både faglige, personlige og private faktorer. Jeres medarbejderundersøgelse danner grundlag for en udførlig og operationel rapport med konkrete forslag og inspiration til netop de actions, der ifølge medarbejderne selv kan bidrage til større arbejdsglæde og bedre resultater . 

Vores medarbejderundersøgelse kort fortalt:

  • Få designet undersøgelsen ud fra jeres specifikke ønsker og behov eksempelvis med fokus på afdækning af medarbejdernes trivsel, motivation og arbejdsglæde
  • Skab maksimalt udbytte af jeres medarbejderundersøgelse med et informativt kick off inden vi går i gang
  • Få afdækket både jobmæssige og personlige forhold med fortrolige og professionelle interviews
  • Vi udarbejder en operationel rapport med angivelse af medarbejdernes egne ønsker til actions
  • I rapporten anbefaler vi hvilke effektfulde actions, der hurtigt vil skabe positive forandringer

 

En fortrolig medarbejderundersøgelse skaber klarhed

Human Upgrades medarbejderundersøgelse er fortrolig og baseret på korte interveiw med hver enkelt medarbejder, hvilket giver mulighed for at afdække medarbejdernes gennerelle trivsel i forhold til såvel jobmæssige som personlige og private forhold.

Som udgangspunkt for vores design af undersøgelsen tjekkes tidligere undersøgelser eksempelvis seneste APV. Vi tager desuden højde for jeres værdier ligesom vi kan tjekke værdien af jeres personalegoder.

Som ekstern aktør har vi mulighed for at afdække alle barrierer for dine medarbejderes effektivitet og performance. Når du eller HR selv gennemfører en medarbejderundersøgelse, vil I sjældent få alting frem. Dels er der en magt ubalance, og dels kan der være forhold, man som medarbejder ikke ønsker at dele med chefer og kolleger, som man dagligt omgås på jobbet. 

 

Kontakt os om vores medarbejderundersøgelse her