Undgå stress – stressforebyggelse betaler sig

Med stressforebyggelse kan I undgå stress og lange sygemeldinger

Undgå stress og find balance via stressforebyggelse

Invester i stressforebyggelse og undgå stress i organisationen

Stressforebyggelse er desværre nødvendigt som aldrig før, da flere og flere føler sig presset, og har svært ved at overskue tingene. På jobbet udfordres mange af øgede krav til effektivitet og resultater samt mange forandringer både teknologisk og organisatorisk. Privat kan det være svært at nå alt det man gerne vil, og især mange børnefamilier føler sig hårdt ramt.

Det er vigtigt at undgå stress, da stress over længere tid kan medføre endog alvorlige sygdomme. Stressforebyggelse handler først og fremmest om at man selv er opmærksom på stresssignaler som humørsvingninger, dårlig søvn, øget irritabilitet, manglende sexlyst, tankemylder, uro i kroppen, uforklarlige smerter, manglende koncentrationsevne, træthed, hukommelsessvigt, aggressivitet og allerværst når man selv ignorerer stress signalerne. Som leder er det vigtigt at skabe en kultur, hvor man er opmærksomme på hinanden, så man kan sætte ind i tide og undgå stress.

Stressforebyggelse handler også om private forhold

I kan undgå stress i organisationen ved at sætte ind med stressforebyggelse, der tager hånd om både faglige og private udfordringer. At undgå stress på arbejdspladsen handler om god og kompetent ledelse. At undgå stress i privatlivet er langt sværere for ledelsens at håndtere, så denne stressforebyggelse kræver ekstern bistand. I et tæt samarbejde med os hos Human Upgrade kan vi både arbejde med de ledelsesmæssige udfordringer, ligesom vi kan hjælpe medarbejderne med fortrolig coaching i et “magtfrit rum”, så de får mod til at lukke op for private og personlige udfordringer.

Undgå stress hos lederne, og klæd lederne på til at bidrage til jeres stressforebyggelse i organisationen
Undgå stress hos medarbejderne, så I reducerer eller helt undgår langtids sygemeldinger
Stressforebyggelse skaber øget trivsel og således grundlag for et højere engagement samt effektivitet hos medarbejderne

Hos Human Upgrade kan vi tilbyde jer:
Lederudvikling herunder sparring og træning
Foredrag om hvordan man selv kan opnå større trivsel og arbejdsglæde
Kursus for øget medarbejdertrivsel
In House coaching

Undgå stress – kontakt os om stressforebyggelse her