Trivselsundersøgelse med effekt

En trivselsundersøgelse for professionelle ledere som ønsker at skabe udvikling


Sådan skaber jeres trivselsundersøgelse værdi

Human Upgrades trivselsundersøgelse er for professionelle ledere, som ønsker et konkret grundlag at arbejde videre med.

Her får du et overblik over nogle af fordelene:

  • Få mulighed for at designe jeres trivselsundersøgelse ud fra specifikke ønsker og formål
  • Få et statistisk overblik over den aktuelle trivsel, motivation, arbejdsglæde samt andre prioriterede forhold
  • Få et operationelt arbejdsgrundlag med konkrete forslag til forbedringer formuleret af medarbejderne
  • Få en tryg og god proces hvor medarbejderne føler sig set, hørt og værdsat
  • Få en proces hvor man kan vælge at lade medarbejderne kigge indad i forhold til egen indsats
  • Få rådgivning til hvordan ledelsens bedst kan arbejde videre ud fra rapportens resultater

En trivselsundersøgelse kan have mange formål. Set ud fra et ledelsesmæssigt synspunkt handler det ofte om at tage temperaturen på medarbejdernes trivsel og motivation, samt få en pejling på hvor der bør sættes ind.  For medarbejderne kan en trivselsundersøgelse helt elementært handle om at man føler sig set og værdsat. Altså en bekræftelse på at ledelsen finder det vigtigt, at alle har det godt. Hvis gennemførelsen af jeres trivselsundersøgelse desuden er en positiv oplevelse, er det et ekstra plus. Det helt afgørende er naturligvis undersøgelsens output, altså de tiltag ledelsen efterfølgende gennemfører og resultatet af disse. Hvis virksomhedens trivselsundersøgelse ikke skaber en oplevet forandring, vil medarbejderne få en negativ oplevelse og ligegyldig holdning i forhold til den næste trivselsundersøgelse.

Med Human Upgrades trivselsundersøgelse får du både data og et specifikt grundlag, der gør det muligt for dig og den øvrige ledelse at sætte målrettet ind i forhold til medarbejdernes konkrete ønsker og behov. Vi tilpasser hver enkelt trivselsundersøgelse, så den understøtter dine og arbejdspladsens mål og ønsker. Vi kan eksempelvis indrage jeres værdier, seneste APV resultater og værdien af jeres medarbejdergoder. Medarbejdergoder bliver ofte taget for givet, så her er en fantastisk mulighed for at synliggøre de goder I har, og samtidig konstatere om goderne har den værdi for medarbejderne, som du og ledelsen tror den har.

Mange trivselsundersøgelser er digitale og baserer sig alene på karaktergivning, hvilket er ok i forhold til at skabe sig et øjebliksbillede af trivselsniveauet i din organisation. Du må herefter tolke på resultaterne, og gætte dig til hvilken indsats der skal til for at styrke jeres generelle trivsel i organisationen. Med vores trivselsundersøgelse er det anderledes. Undersøgelsen er interview baseret, og ender ud i en konkret liste med medarbejdernes egne forslag til forbedringer.

 

Tillid, fortrolighed og anonymitet skaber de bedste resultater

Mange medarbejdere kan have svært ved at give udtryk for deres oprigtige meninger og behov, og især hvis det handler om noget med ledelsen. Vores trivselsundersøgelse er derfor fuld fortrolig, og den efterfølgende rapport til ledelsen er helt anonym i forhold til hver individuel besvarelse.

Testimonials

Kontakt os her for yderligere information om vores trivselsundersøgelse