High Performance Program

Vi udvikler professionelle ledere og deres medarbejdere

Vores High Performance Program er vejen til glade medarbejdere og bedre resultater

Glade medarbejdere samarbejder og skaber fantastiske resultater

Flere og flere organisationer kæmper med dårlig trivsel, højt fravær, lange sygemeldinger og manglende performance, hvilket hurtigt ses på bundlinjen. Som konsekvens af disse forhold vælger nogle medarbejder ofte et jobskifte, ligesom det bliver sværere at rekruttere de dygtigste medarbejdere, da disse ofte tager reference på virksomheden.

Bliv et professionelt High Performance Team

Det skal være sjovt at gå på arbejde, men vi arbejder ikke for sjov. Sagt med andre ord er forudsætningen for optimale resultater at såvel ledere som medarbejdere trives, er motiverede, kan samarbejde og har en høj grad af arbejdsglæde. 

Da trivsel er en forudsætning for vores motivation, samarbejdsevne og arbejdsglæde er det vigtigt at arbejde forebyggende, og således bearbejde arbejdsmæssige og private udfordringer inden de skaber stress, sygefravær og frustrationer i organisationen. Det er ligeledes vigtigt løbende at tage temperaturen i organisationen, så man hurtigt kan sætte ind på specifikke områder, som nedbryder medarbejdernes trivsel. Og endelig er det vigtigt med en dygtig og professionel ledelse, hvilket kræver løbende udvikling, træning og faglig professionel sparring på aktuelle daglige udfordringer.

Vi kan støtte og hjælpe jer til at blive det High Performance Team, som I drømmer om at blive, og tilbyder således en række målrettede ydelser tilpasset jeres ønsker og behov. 

 

Trivsels- & Performance undersøgelse

En skræddersyet undersøgelse, der giver dig og ledelsen et konkret overblik over jeres aktuelle situation OG hvilke konkrete indsatsområder, der kan styrke medarbejdernes trivsel og motivation. Læs mere HER

 

Foredrag om trivsel, engagement og bedre samarbejde

Et inspirerende foredrag, eksempelvis i forbindelse med et medarbejdermøde, afdelingsmøde eller lignende, kan skabe interesse for at arbejde med jeres udfordringer. Du og dine medarbejdere får ny viden og et spark bagi. Et godt afsæt for at arbejde videre med jeres udfordringer, eventuelt i kombination med nedenstående selvhjælpsbog om Kunsten at gå glad på arbejde. Læs mere HER

 

Selvhjælpsbog om Kunsten at gå glad på arbejde

Kunsten at gå glad på arbejde er en inspirerende selvhjælpsbog, fyldt med masser af viden, inspiration og refleksionsøvelser, der kan støtte dine medarbejdere, så de bliver bedre i stand til at tage et større ansvar for deres egen trivsel og motivation dels individuelt og dels i samarbejde med dig og den øvrige ledelse. Læs mere HER

 

Forebyggende InHouse support til bedre trivsel

Dårlig trivsel og længerevarende stress kan resultere i ustabilt fremmøde, længerevarende sygemeldinger og medarbejdere der siger op. Konsekvenser der koster mange penge, kræver ekstraordinære ressourcer og øger arbejdspresset yderligere på den øvrige organisation. Det er derfor både hensynsfuldt og økonomisk fordelagtigt at investere i forebyggelse. Gi derfor dine medarbejdere mulighed for at få fortrolig hjælp af en ekstern professionel konsulent, som løbende kommer i huset. Læs mere HER

 

Professionelt design og facilitering af jeres trivsels- og performance workshops

Udbyttet af jeres workshops afhænger af medarbejdernes motivation og lyst til at engagere sig. Det er derfor vigtigt med det rette afsæt eksempelvis jeres seneste APV, MUS samtaler eller en Trivsels- & Performance undersøgelse, hvor vi har afdækket medarbejdernes ønsker og behov for indsats. Vi tilbyder at koordinere, tilrettelægge og afvikle jeres workshops professionelt i forhold til jeres målsatte udbytte. 

 

Lederudvikling, -træning & professionel faglig sparring

At blive på toppen som professionel leder kræver en kontinuerlig indsats. Gennem løbende udvikling, træning og faglig sparring i et fortroligt rum med en professionel ekstern konsulent, forbliver du skarp, får større viden og udvikler dine færdigheder.

Kontakt os for yderligere information, råd og vejledning