Vi kan også hjælpe DIN virksomhed

Vi styrker danske virksomheders konkurrencekraft

Vores High Performance Program er vejen til glade medarbejdere og bedre resultater

Alt for mange organisationer kæmper med dårlig trivsel, højt fravær, lange sygemeldinger og ringe performance, hvilket hurtigt ses på bundlinjen. Som konsekvens vælger en del medarbejdere at skifte job, hvilket gør tingene endnu værre. Det kan desuden være svært at tiltrække nye dygtige medarbejdere, da disse tager reference på virksomheden.

Samarbejde skaber bedre resultater

Det skal være sjovt at gå på arbejde, men vi arbejder ikke for sjov. Sagt med andre ord er forudsætningen for optimale resultater at såvel ledere som medarbejdere trives, er motiverede, kan samarbejde og har en høj grad af arbejdsglæde.

Da trivsel er en forudsætning for vores motivation, samarbejdsevne og arbejdsglæde er det vigtigt at arbejde forebyggende, og således bearbejde arbejdsmæssige og private udfordringer inden de skaber stress, sygefravær og frustrationer i organisationen. Det er ligeledes vigtigt løbende at tage temperaturen i organisationen, så man hurtigt kan sætte ind på specifikke områder, som nedbryder medarbejdernes trivsel. Og endelig er det vigtigt med en dygtig og professionel ledelse, hvilket kræver løbende udvikling, træning og faglig professionel sparring på aktuelle daglige udfordringer.

 

Vi kan hjælpe jer til øget konkurrencekraft og glade motiverede medarbejdere

 

Lederudvikling, -træning & professionel faglig sparring

At blive på toppen som professionel leder kræver en kontinuerlig indsats. Gennem løbende udvikling, træning og faglig sparring i et fortroligt rum med en professionel ekstern konsulent, forbliver du skarp, får større viden og udvikler dine færdigheder.

 

PULS Trivsels- & Performance undersøgelse

En skræddersyet undersøgelse, der giver dig og ledelsen et konkret overblik over jeres aktuelle situation OG hvilke konkrete indsatsområder, der kan styrke medarbejdernes trivsel og motivation. Læs mere HER

 

Forebyggende InHouse Coaching til bedre trivsel

Dårlig trivsel og længerevarende stress kan resultere i ustabilt fremmøde, længerevarende sygemeldinger og medarbejdere der siger op. Konsekvenser der koster mange penge, kræver ekstraordinære ressourcer og øger arbejdspresset yderligere på den øvrige organisation. Det er derfor både hensynsfuldt og økonomisk fordelagtigt at investere i forebyggelse. Gi derfor dine medarbejdere mulighed for at få fortrolig hjælp af en ekstern professionel konsulent, som løbende kommer i huset. Læs mere HER

 

Gør jeres værdier værdifulde

Vi kan hjælpe jer til at gøre vedtagne værdier til konkret adfærd, til glæde for både medarbejdere og kunder. Værdier der leves styrker jeres samarbejdsevne, ligesom de øger kundernes loyalitet.

 

Professionelt design og facilitering af jeres workshops

Udbyttet af jeres workshops afhænger af medarbejdernes motivation og lyst til at engagere sig. Det er derfor vigtigt med det rette afsæt eksempelvis jeres seneste APV, MUS samtaler eller en Trivsels- & Performance undersøgelse, hvor vi har afdækket medarbejdernes ønsker og behov for indsats. Vi tilbyder at koordinere, tilrettelægge og afvikle jeres workshops professionelt i forhold til jeres målsatte udbytte.

 

Foredrag om trivsel, engagement og bedre samarbejde

Et inspirerende foredrag, eksempelvis i forbindelse med et medarbejdermøde, afdelingsmøde eller lignende, kan skabe interesse for at arbejde med jeres udfordringer. Du og dine medarbejdere får ny viden og et spark bagi. Et godt afsæt for at arbejde videre med jeres udfordringer, eventuelt i kombination med nedenstående selvhjælpsbog om Kunsten at gå glad på arbejde. Læs mere HER

 

Selvhjælpsbog om Kunsten at gå glad på arbejde

Kunsten at gå glad på arbejde er en inspirerende selvhjælpsbog, fyldt med masser af viden, inspiration og refleksionsøvelser. Bogen kan støtte dine medarbejdere, så de dels bliver bedre i stand til at tage et større ansvar for deres egen trivsel og motivation, og dels blive bedre til at samarbejde med dig og den øvrige ledelse . Læs mere HER

Kontakt os for yderligere information, råd og vejledning