Trivsel på arbejdspladsen

Styrk jeres trivsel, motivation og arbejdsglæde

Styrk jeres trivsel på arbejdspladsen

Trivsel er en forudsætning for motivation og arbejdsglæde

En høj grad af trivsel, motivation og arbejdsglæde skaber bedre samarbejde, gladere og mere loyale kunder samt bedre resultater. Hos Human Upgrade kan vi tilbyde hjælp indenfor følgende områder:

  • Trivselsundersøgelse der skaber overblik, indsigt samt konkret grundlag for efterfølgende indsats
  • Foredrag om arbejdsglæde, trivsel og motivation
  • In House Coaching der styrker medarbejderes trivsel og forebygger stress
  • Facilitering af trivselsseminar tilpasset jeres værdier og særlige ønsker
  • Kunsten at gå glad på arbejde - en medarbejderhåndbog som styrker medarbejdernes evne til selv at bidrage til bedre samarbejde. Også velegnet som grundlag for ledelsens arbejde med trivsel og motivation

En forudsætning for high performance og tilfredsstillende bundlinje er en høj grad af trivsel på arbejdspladsen, som blandt andet baserer sig på medarbejdernes følelse af tryghed, tillid og respekt. Hertil kommer en dygtig ledelse, der evner at sætte individuelle mål og rammer samt skabe mening og motivation, så den enkelte medarbejder kan udfolde sit talent, og nå de aftalte mål. Hvis man vil have trivsel på arbejdspladsen er god kommunikation en afgørende faktor. Det handler om at møde sine medarbejdere i øjenhøjde, så de føler sig set, lyttet til og forstået. Det handler også om at give sine medarbejdere konstruktivt og ærligt feedback, så de føler tryghed, ved at vide hvordan chefen vurderer deres indsats. 

Tag hånd om det hele menneske, og opnå trivsel på arbejdspladsen

En dygtig ledelse kan gøre meget for at forebygge stress og dårlig trivsel på arbejdspladsen, men for den enkelte medarbejder er det også vigtigt at privatlivet fungerer. At medarbejderen forstår at begrænse sine prioriteter, så hverdagen ikke bliver uoverskuelig og hektisk. At parforholdet er stærkt, så kernefamilien trives og støtter hinanden. Det handler om at være rustet til at håndtere de udfordringer vi alle møder i livet. Det kan handle om sorg, sygdom, økonomi eller andre private udfordringer, der skaber ubalance og grobund for stress.

Trivsel på arbejdspladsen afhænger også af private forhold

Det er normalt svært for ledelsen at tage hånd om medarbejdernes private udfordringer, hvilket er en udfording i forhold til at arbejde med trivsel. Dels mangler ledelsen normalt de fornødne kompetencer til at yde den rette hjælpe, og dels kan det være utrygt for medarbejderen at åbne op, da man ikke kommunikerer i et magtfrit rum. Det kan desuden være meget følsomt for medarbejderen at betro sig til en chef eller kollega, som man dagligt møder på gangen eller i kantinen.

Med en Inhouse Coach aftale med  Human Upgrade, får I professionel hjælp af en ekstern partner, som kan støtte og hjælpe medarbejderen hurtigere videre til glæde for begge parter.

Kontakt os, og hør hvordan vi kan hjælpe jer til bedre trivsel