Sygefravær og dårlig trivsel koster på både bundlinje og brand værdi

Sygefravær og dårlig trivsel koster på både bundlinje og brand værdi

For at bevare konkurrenceevnen må de fleste virksomheder løbende effektivisere driften, indføre ny teknologi, fusionere selskaber og omlægge organisationer. De mange forandringer er en trussel både for mellemlederne og medarbejdernes tryghed og deres behov for kontrol, hvilket kan resultere i stress, dårlig trivsel, konflikter, manglende motivation og et øget fravær. Øget fravær lægger yderligere pres på organisationen, og man kommer derfor ind i en dårlig spiral.

Forebyggelse af sygefravær og dårlig trivsel betaler sig
De fleste virksomheder laver statistik og beregninger omkostninger på det fysiske fravær, men gad vide hvad det mentale fravær koster, når medarbejderne er ukoncentrerede, angste og har tankerne de forkerte steder. Rigtig mange virksomheder investerer i sundhedsforsikringer og hjælp til stressede medarbejdere som sygemeldes, men de færreste arbejder med forebyggelse, som i sidste ende er langt billigere. Tænk eksempelvis på hvad det koster at rekruttere nye medarbejdere, når medarbejdere rejser eller langtidssygemeldes.

Stress og dårlig trivsel skal forebygges professionelt
Stress smitter, så det er vigtigt at hjælpe den enkelte medarbejder af med symptomerne, men det er også vigtigt at arbejde med årsagerne både individuelt og organisatorisk. Hertil kræves ekstern professionel hjælp, som i et fortroligt og “magtfrit rum” kan analysere og arbejde med de underliggende årsager, der kan have både arbejdsmæssig OG privat karakter. Det er også vigtigt at klæde lederne på, så de bliver i stand til at håndtere forandringer bedst muligt, både i forhold til sig selv og til medarbejderne.

Kontakt
Kontakt info@human-upgrade.dk og hør mere om hvordan vi kan hjælpe jeres virksomhed til mindre sygefravær, bedre trivsel og high performance