Selvledelse og succes i jobbet

Vil du og dine medarbejdere blive bedre til selvledelse?

Evnen til selvledelse kan udvikles

Selvledelse kræver dygtig ledelse

Evnen til selvledelse er en forudsætning for succes i de fleste jobs, og med den øgede globalisering får flere og flere af os afstand til chefen, hvilket stiller store krav til begge parter. Allerede i dag har mange af os medarbejdere på distancen, hvilket stiller særlige krav til os som ledere, ligsom mange af os selv har en chef på distancen. Selvledelse, eller det at kunne lede sig selv, forudsætter først og fremmest at vi kan finde mening i vores arbejde, og at vi har en høj grad af indflydelse på egen arbejdssituation. Selvledelse kræver også, at vi føler tryghed og oplever både opbakning og tillid fra chefen. Vi må ikke være i tvivl om arbejdsopgaven, og vi skal kende både mål og rammer. En vigtig forudsætning er desuden at vi har mulighed for at få information, samt adgang til viden og ressourcer.

Når selvledelse fungerer aller bedst, skal man være opmærksom på faldgrupperne. For mange medarbejdere kan de frie rammer og spændende arbejdsopgaver skabe et højt engagement, som får arbejdstid og fritid til at flyde sammen. Som chef kan det synes fantastisk, da medarbejderen performer godt, men konsekvensen på sigt kan blandt andet være dårlig trivsel, problemer på hjemmefronten og stress.

Selvledelse er en udfordring for mange ledere

Hvis medarbejdere skal kunne lede sig selv i en hektisk hverdag, stiller det store krav til lederen både fagligt og personligt. Personligt skal man evne at udvise en høj grad af tillid, ligesom man skal kunne leve med en lavere grad af kontrol. Man skal desuden være særdeles dygtig til at skabe og bevare stærke relationer til sine medarbejdere, og man skal være nærværende, empatisk og skarp i kommunikationen uanset den foregår face to face, på Skype, i telefonen eller via mail.

Hvis du har flere medarbejdere samlet på en ekstern lokation, eller hvis du selv er meget væk fra medarbejderne opstår endnu en udfordring, når vi taler selvledelse. I chefens fravær opstår en uformel organisationsstruktur, som man skal være meget opmærksom på.

Vil du udvikle dine kompetencer både som leder og i forhold til selvledelse er du velkommen til at kontakte mig.

Få yderligere information om selvledelse her