Sådan får du flere ressourcer og større arbejdsglæde

Sådan får du flere ressourcer og større arbejdsglæde

Overalt på arbejdsmarkedet udsættes medarbejdere for skærpede krav samt stadig flere og større forandringer eksempelvis ny teknologi, omlægning og sammenlægning af organisationer, skærpede krav til resultater, færre ressourcer, lovgivningsmæssige ændringer osv. Den dårlige nyhed er, at disse vilkår er kommet for at blive. Nogle mennesker trives med udfordringer og forandringer, men for mange af os skaber det angst, usikkerhed og bekymringer. Vores behov for tryghed trues, og følelsen af at have kontrol over tingene forsvinder. Vi mennesker “hviler” meget i vores vaner, men disse udfordres konstant, når vi skal gøre noget nyt hele tiden. Hvis vi skal undgå at blive syge af at gå på arbejde, må både ledelsen og vi selv derfor gøre en indsats.

Dræner DU dig selv for energi?
Hvad tænker du på, når du tænker, hvis du tænker? Det kan lyde som et banalt og måske lidt frækt spørgsmål, men faktisk er dine tanker afgørende for din livskvalitet. Alt for mange mennesker bruger ufatteligt mange ressourcer på at bekymre sig om ting, de dybest set ikke kan gøre noget ved. Eksempelvis arbejdsmæssige forhold, som vi ikke har indflydelse på. Sådanne bekymringer dræner vores energi, men endnu værre er det, at vi ofte bruger ufatteligt mange ressourcer på at diskutere disse vilkår med vores kolleger. Vi spilder vores kostbare tid, som vi i forvejen ikke mener at have nok af, og vi kommer i dårligt humør over formålsløse diskussioner, som ikke fører til andet end frustration og vrede. Vores tanker bliver destruktive, og kommer til at fylde mere og mere i vores bevidsthed, og vores daglige udfordringer vil opleves næsten uoverskuelige. Vi dræner os selv for energi og arbejdsglæde, ligesom vi smitter kollegerne med vores destruktive adfærd og dårlige energi.

Fyld dig selv op med energi og arbejdsglæde
Hvis vi skal fylde os selv op med energi, handler det som udgangspunkt om at skabe opmærksomhed omkring egne tanker og adfærd. At opnå bevidsthed om hvornår vi tænker positive tanker, og i hvilke situationer vores tanker bliver negative. At lægge mærke til hvornår vi har en adfærd, der styrker vores energiniveau kontra en adfærd, der dræner energien ud af os. Positive tanker, kombineret med ansvarlighed og handlekraft giver dig energi, og gør dig glad, stolt og stærk. De negative tanker kombineret med fralæggelse af ansvar og manglende handling gør dig utryg, angst og ked af det. Tænk eksempelvis over hvilke tanker der kommer til dig, når du vågner mandag morgen, eller når du går i seng mandag aften.

For at tjekke om du lever dit liv på en hensigtsmæssig måde, kan det være en rigtig god ide at lave en liste over de energi givende handlinger, som du foretager dig privat og på job. Altså notere de opgaver du glæder dig til at komme i gang med, og som du næsten ikke kan slippe igen. Lav efterfølgende en liste over de handlinger, som du ikke har lyst til og helst undgår eller udskyder. Altså de ting der dræner din energi. Du kan supplere med en liste over hvilke mennesker, der henholdsvis giver og dræner energi at være sammen med. Udfyld gerne listerne over flere dage, så du får så meget med som muligt. Du kan herefter sammenholde listerne, og se hvordan det ser ud med din energibalance. Tjek om du bruger for stor en del af dit liv på aktiviteter og mennesker, der dræner din energi og livsglæde? Overvej i givet fald om der er nogle ting du vil lave om, hvordan og hvornår. Det er vigtigt at tage nogle beslutninger, da dine vaner ellers vil føre dig videre i de gamle mønstre.

Nedbryd nogle af de barrierer, der står i vejen for DIN livsglæde
En voldsom barriere for din livsglæde er stress. Lad mig indledningsvis slå fast, at stress ikke er nogen sygdom, men en livsnødvendig og medfødt evne til at reagere langt hurtigere end normalt, når vi eksempelvis kommer ud i farefulde situationer. Adrenalin øger vores reaktionsevne, så vi får større mulighed for at “overleve”, hvilket oprindeligt handlede om at sikre artens overlevelse. Mange oplever det i dagligdagen, når man eksempelvis har en oplevelse af at være presset tidsmæssigt. Vi bringes ud af balance, men vores beslutningsevne, handlekraft og hastighed øges, og vi når mere på kortere tid. Stress defineres ofte som en ubalance mellem vores vurdering af egen formåen, sammenholdt med de forventninger vi har til os selv, eller tror at andre har til os. Stress kan også opstå, når vi får pålagt opgaver, som strider mod vores værdier, eller som vi ikke fagligt eller ressourcemæssigt ser os i stand til at løfte. Problemet opstår, når vi befinder os i denne stress tilstand i for lang tid. Den “effektive” adrenalin erstattes af kortisol, der over tid kan hæmme vores immunforsvar og nedsætte både vores hukommelse og koncentrationsevne. Vores søvnkvalitet falder og blodtrykket stiger. Hertil kommer at mange mennesker bliver psykisk uligevægtige og indadvendte. Disse kropslige og mentale reaktioner kan medføre alvorlige sygdomme og i de allerværste tilfælde døden. Vi skal derfor tage stress alvorligt, men huske på at der er væsentlig forskel på stress og travlhed. Du kan godt have travlt uden at få stress, og få stress uden at have travlt.

Nogle gode råd
– Brug ikke tid og mentale kræfter på vilkår, som du ikke har indflydelse på
– Gør noget ved de uhensigtsmæssige forhold, som du har indflydelse på, og HUSK altid at gå til den person, der kan gøre noget ved det, hvis ikke du selv kan
– Vær ansvarlig og varetag egne behov, uden at krænke andre
– Støt hinanden på jobbet, så I ikke føler jer alene med jeres udfordringer
– Hold øje med om kolleger ændrer adfærd i form af tilbagetrækning, aggression, modløshed eller måske får let til tårer. Gå til din chef, hvis det sker
– Stop op med jævne mellemrum, og tjek din egen sindstilstand. Hvordan har du det lige nu, og hvilke tanker fylder i dig?
– Brug mere tid med mennesker, der giver dig energi at være sammen med, og mennesker som har stor betydning for dig
– Brug mindre tid eller undgå mennesker, der tager din energi, når I er sammen
– Prioriter mere tid til aktiviteter, der giver dig energi og mindre tid til aktiviteter, der tager din energi
– Vær taknemmelig for alt det du har, frem for at fokusere på alt det du godt kunne tænke dig
– Lev dit liv i overensstemmelse med dine værdier, så du har god samvittighed og selvrespekt
– Smil til dine medmennesker, og få masser af smil tilbage
– Styrk dit parforhold, så I kan stå sammen om jeres udfordringer