Kursus for øget medarbejdertrivsel

Medarbejdertrivsel er både medarbejdernes og ledelsens ansvar

Få hjælp til at udvikle jeres medarbejdertrivsel

Ønsker I øget medarbejdertrivsel og high performance?

High performance forudsætter en høj grad af medarbejdertrivsel samt dygtig ledelse, så medarbejderne individuelt oplever tryghed, meningsfuldhed samt lyst til at tage ansvar og gøre sit bedste. Medarbejdertrivsel handler i høj grad om de interne relationer i organisationen, men relationerne til eksterne samarbejdspartnere påvirker også medarbejdernes trivsel. En forudsætning for en høj grad af medarbejdertrivsel handler også om at kompetencer og ressourcer matcher opgaverne, og at der er tilstrækkelig adgang til kompetencer og information. Det er dog vigtigt at medarbejderne også trives privat, hvilket kan være svært for ledelsen at påvirke. Selvom tilliden er stor mellem leder og medarbejder, skal man være opmærksom på at der er ubalance i magtforholdet. Mange medarbejdere vil aldrig åbne helt op omkring private og personlige forhold.

Hvad koster dårlig medarbejdertrivsel?

Det kan være svært at beregne hvad dårlig medarbejdertrivsel koster. Vi kan estimere omkostningen, når medarbejdere siger op, og vi skal ansætte nye. En betragtelig omkostning afhængig af jobbets art. Vi kan også beregne omkostninger og konsekvenser af fysisk fravær, hvorimod det er vanskeligt at sætte tal på, hvad mentalt fravær koster. Mentalt fravær handler om nedsat effektivitet og kreativitet, når medarbejdere kæmper med private eller jobmæssige bekymringer og frustrationer. Når de fysisk møder op på jobbet, men er mentalt fraværende. Det kan være svært som leder at hjælpe medarbejderen. Selvom der er en høj grad af tillid, skal man ikke undervurdere ubalancen i magtforholdet. Mange medarbejdere åbner derfor ikke op om private og personlige udfordringer.

Styrk jeres medarbejdertrivsel med et kursus

Vores kursus skaber større viden og forståelser for hvordan man som medarbejder selv har ansvar og indflydelse på sin trivsel. Vi veksler mellem faglige indlæg, drøftelser i gruppen samt øvelser, der aktiverer respektive deltagere.

På vores medarbejdertrivsel kursus arbejder vi blandt andet med:

  • Hvordan trivsel påvirker vores arbejdsglæde og performance
  • Hvordan tanker og følelser påvirker vores adfærd
  • Hvordan vi bliver den bedste udgave af os selv
  • Hvodan vi styrker vores relationer
  • Work life balance
  • Kommunikation

Øvrige oplysninger

  • Kurset varer 7 timer inklusiv pauser
  • Maks antal deltagere er 8
  • Prisen eksklusiv moms er 10.500 kr.
  • Befordringsgodtgørelse mv. aftales individuelt

Det kan anbefales at følge op med individuel opfølgning på respektive deltagere

Kontakt os vedr. medarbejdertrivsel kursus her