Ledertræning holder dig skarp og opdateret

Individuel ledertræning for professionelle ledere som vil fremad

Ledertræning skaber bedre performance

Ledertræning og professionel faglig sparring styrker dit lederskab

Den fødte leder findes ikke, så ligesom professionelle sportsfolk må du træne. For at få succes, må du supplere din yeoretiske uddannelse med professionel ledertræning og faglig sparring. Kontinuerlig ledertræning holder dig skarp og opdateret, så du kan skabe optimale resultater gennem dine medarbejdere. Som professionel leder skal du i dag kunne både forstå og motivere en stadig bredere aldersgruppe, hvilket ledertræning kan hjælpe dig med. Ledertræning udvikler både dine ledelsesmæssige kompetencer, ligesom vi arbejder med konkrete ledelsesmæssige udfordringer fra din dagligdag.

Vi skal alle blive længere og længere tid på arbejdsmarkedet, hvilket betyder at nogle medarbejdere vil være sidst i tresserne, mens de unge fra generation Y strømmer ud på arbejdsmarkedet. I år 2030 vil generation Y udgøre 75% af arbejdsstyrken. De ældste medarbejdere er eksempelvis vokset op med drejetelefon og telex som kommunikationsmidler, en høj grad af arbejdsdisciplin og  stor loyalitet overfor både leder og virksomhed, mens de yngste har helt andre forventninger, krav og værdier. Arbejdet er ikke alt, og det skal give mening, ligesom produkter eller ydelser skal efterleve de personlige værdier. Det skal være sjovt og udviklende at gå på arbejde, ligesom de unge har stort fokus på miljø og bæredygtighed. Man har mindre respekt for autoriteter, og vi skal som ledere være tilgængelige og dygtige forbilleder, som er klar til at svare på deres mange spørgsmå. Man kalder dem derfor for generation whY. Som beskrevet er der et stort spænd aldersmæssigt, hvilket stiller krav til dig som leder. Du skal rumme og forstå hver enkelt medarbejder, ligesom du skal kunne afdække og forstå hvad der driver dem hver især. 

Få professionel og individuel ledertræning

Din ledertræning tager udgangspunkt i dig og dine daglige udfordringer. Vi kan eksempelvis arbejde med din lederrolle, din selvforståelse og hvordan din ubevidste adfærd påvirker dine medarbejdere. Vi kan også kigge på hvordan du engagerer og motiverer både dig selv og dine medarbejdere, eller hvad med din evne til at være nærværende og lyttende? En del af din ledertræning tage udgangspunkt i konkrete udfordringer og de barrierer, der står i vejen for din succes på jobbet.

Kontakt mig om ledertræning her