Lederuddannelse til bedre ledelse i praksis

Professionel ledelse i praksis skaber motiverede medarbejdere og bedre resultater

Vi designer din lederuddannelse til dig

En individuel lederuddannelse hos Human Upgrade gør dig bedre til ledelse i praksis

Hvis du vil ha fremragende resultater og opnå succes både som leder og som menneske, kan en individuel lederuddannelse styrke dine kompetencer til ledelse i praksis.

Det kræver stor dygtighed at skabe målsatte resultater gennem andre mennesker igen og igen. At kunne udøve ledelse i praksis er en kompleks sag, som kræver både teoretisk og praktisk lederuddannelse samt faglig sparring. Det er i dag let at finde en god lederuddannelse med mange teorier og teoretiske modeller. Det vigtigste redskab som leder er og bliver dog dig selv. En individuel lederuddannelse hos Human Upgrade kan styrke dine evner til at engagere og motivere andre mennesker, så de performer optimalt ud fra de givne forudsætninger. Denne lederuddannelse handler derfor først og fremmest om selvindsigt og mod til at sætte sig selv i spil plus troværdighed, overblik og beslutningsevne. Lederuddannelse handler også om at skabe indre ro, handlekraft og overblik, samt evne og mod til at give hver enkelt medarbejder plads og rammer, hvori de hver især kan udvikle sig og finde mening i det de gør. Professionel ledelse i praksis handler rigtig meget om at få det bedste frem i sine medarbejdere, og lade dem få lov at vise hvad de kan indenfor de givne rammer og mål.

 

Individuel lederuddannelse styrker din ledelse i praksis

Du kan ikke ændre dine medarbejdere, men ved at ændre din egen adfærd kan du få noget helt nyt frem i dem alle. Et forløb hos Human Upgrade  udvikler dig personligt og styrker dine kompetencer til ledelse i praksis. En teoretisk lederuddannelse er et godt og vigtigt grundlag, men for at mestre ledelse i praksis optimalt kan man med fordel supplere med en individuel og praksisorienteret lederuddannelse, som udvikler både personligheden og lederrollen, og gør dig i stand til bedre til at forstå sig selv og dine medarbejdere. Denne lederuddannelse handler også om at udvikle egen arbejdsglæde, indre ro, overblik, rummelighed, handlekraft samt evnen til at rumme medarbejdernes forskelligheder. Det kræver også lederuddanelse at lære kommunikationens svære kunst.

 

De fleste bliver ledere fordi de er gode til noget andet

Mange bliver udnævnt som ledere, fordi topledelsen ønsker at belønne en medarbejder for en god indsats på et fagligt område. I værste fald risikerer man at miste en operationelt dygtig medarbejder og få en dårlig chef. Det er netop derfor vigtigt at sætte hurtigt in med lederuddannelse. Det er vigtigt at forstå at ledelse i sig selv er et fag, og lederuddannelse derfor er en forudsætning for at kunne skabe gode resultater via professionel ledelse i praksis. 

 

Målet med denne lederuddannelse til  effektiv ledelse i praksis er at skabe:  

  • selvindsigt og forståelse for egen adfærd
  • indre ro og mindre stress
  • evne til at være nærværende
  • overblik og øget handlekraft
  • mere energi og arbejdsglæde
  • bedre forståelse af dig selv og andre mennesker
  • balance mellem arbejdsliv og privatliv
  • styrkelse af dine kommunikative evner
  • evne til at forstå, udnytte og håndtere konflikter
  • større evne til at motivere dig selv og dine medarbejdere

 

Sådan kommer du i gang og bliver bedre til ledelse i praksis

Vores individuelle lederuddannelse for ledelse i praksis bygger videre på dine egne kompetencer og erfaringer, som vi kombinerer med mine mange års erfaring som erhvervsleder, business- og lifecoach samt faglig sparringspartner for ledere i hele Danmark. Målgruppen er ledere med mod til at kigge indad, og som tør blive udfordret. Med henblik på at gøre uddannelsen praksisnær vil vi også sparre på konkrete cases fra din daglige ledelse i praksis.

 

Kontakt mig, og lad os få en snak om hvordan vi kan designe et forløb, der passer nøjagtigt til dig og dit behov for lederudvikling. Et forløb som styrker dine kompetencer til ledelse i praksis.