Forandringsledelse

Professionel forandringsledelse skaber bedre performance

Dygtig forandringsledelse skaber tryghed og fremdrift

Forandringsledelse er i dag en vigtig disciplin, som professionelle ledere skal kunne mestre. På arbejdsmarkedet udsættes vi alle for flere og flere forandringer, som alle udfordrer vores behov for tryghed og kontrol. Virksomheder opkøbes eller fusioneres, organisationer omstruktureres, ny teknologi indføres og arbejdsgange ændres, så vi bliver mere og mere effektive.  Vi skal nå mere og mere med færre eller samme ressourcer, og alt sammen for at fastholde eller øge virksomhedernes konkurrencekraft, eller for at løse de krævede opgaver indenfor de givne offentlige budgetrammer.

 

Det eneste konstante er konstant forandring

 

Som medarbejder kan de mange forandringer være både spændende og skræmmende, men uanset vores oplevelse af situationen, kræver det ekstra energi og overskud at håndtere forandringerne. Vi skal eksempelvis lære nye ledere og kolleger at kende, vi skal lære at anvende ny teknologi, vi skal udføre vores arbejde på nye måder, og kan i mindre omfang køre på rutinen. Nogle medarbejdere bliver bange for fyring, når ny teknologi indføres og organisationer ændres. Nogle medarbejdere bliver bange for for fremtiden, og om de selv kan finde ud af alt det nye. Resultatet kan blive øget fravær, dårlig trivsel, stress, ringere samarbejdsevne, opsigelser samt flere konflikter i organisationen. Derfor er evnen til forandringsledelse så vigtig.

 

Bliv en bedre forandringsleder!

Jeg udvikler og træner professionelle ledere til bedre lederskab, og herunder effektiv forandringsledelse. At blive god til forandringsledelse kræver stor menneskelig indsigt samt viden og forståelse for de underliggende årsager til menneskelig adfærd. Det handler blandt andet om at skabe stærke relationer til sine medarbejdere, samt have evnen til at opbygge en høj grad af gensidig tillid og respekt. Det handler også om at prioritere og afsætte tilstrækkelige ressourcer til ledelse, hvilket er svært for mange ledere, fordi de selv har påtaget sig for mange operationelle opgaver. Som leder er man ofte involveret i planlægningen, og har således selv indflydelse på forandringen, og selv vænner sig til det nye. Som medarbejder er det en helt anden sag. Det er derfor vigtigt, hvordan man arbejder med at få forandringer til at skabe mening for medarbejderne.

De skulte omkostninger står i kø

Det er medarbejderne, som skal skabe bundlinjen, så de skjulte omkostninger står i kø, når vores medarbejdere mistrives, fraværet stiger, folk siger op, effektiviteten falder og konkurrencekraften udhules. Det betaler sig derfor at investere i lederudvikling og forebyggende trivselsindsatser.

Kontakt mig og hør mere om dine muligheder