FAQ

Kontakt os - hvis ikke du finder svar på dine spørgsmål her

Hvad er Coaching?

Begrebet coaching er på ganske få år blevet meget udbredt i Danmark, og kan vel bedst defineres som en professionel samtale, hvor jeg via spørgsmål får dig til at reflektere over dine udfordringer og muligheder, og således selv kan finde frem til netop den løsning, der er bedst for dig. Jeg er som udgangspunkt neutral, men inkluderer gerne læring, terapiformer og egne erfaringer omkring selvindsigt og personlig udvikling, hvis du ønsker det. Alt foregår på dine præmisser.

 

Hvordan foregår coaching?

Hos mig foregår coaching oftest som et fysisk møde der varer 75-90 minutter, dog kan første møde vare op til 2 timer. Det er også muligt at få coaching over telefon eller via Skype. Vi afklarer indledningsvis dine udfordringer og målet for vores samtale. Jeg styrer herefter samtalen fremad, primært ved hjælp af spørgsmål. Uanset dine udfordringer er jeg totalt neutral og ikke-dømmende. Jeg har ingen anden dagsorden end at være et professionelt redskab til at styre processen fremad mod DIT mål.

 

Hvem har glæde af en coach?

I dag coaches rigtig mange mennesker, der ønsker professionel hjælp til at løse udfordringer både personligt, privat og jobmæssigt, ligesom metoden anvendes som redskab til at skabe selvindsigt og personlig udvikling.  Coaching anvendes i dag af privatpersoner/par og i stigende grad i virksomheder, hvor medarbejdere/ledere eller teams coaches på konkrete problemstillinger eller opgaver.

 

Hvorfor få Coaching?

For private personer kan et coaching forløb ofte give højere energi og bedre resultater. Forudsætningen for et højt udbytte er især din vilje til forandring, samt modet til at være ærlig. Det er derfor afgørende at du har tillid til den coach du vælger, ligesom den faglige uddannelse og erfaring skal være på plads. Nogle bruger coaching kontinuerligt, og andre vælger at opsøge en coach, når de har en konkret problemstilling, en dårlig vane de vil kvitte eller en vigtig beslutning de skal træffe.

Virksomheder anvender i stadig stigende grad coaches til en-til-til samtaler, teamcoaching eller faciliteringsopgaver. Det er ofte ønsket om trivsel, medarbejderfastholdelse og bedre resultater der får virksomheder til at bruge coaching.

 

Hvad er Parterapi?

Parterapi er ligesom coaching blevet meget udbredt i Danmark, og kan bedst defineres som en professionel samtale, hvor jeg via spørgsmål åbner op for de egentlige problemstillinger, for efterfølgende at arbejde med disse via samtale og øvelser. Som den neutrale og upartiske part tilsikrer jeg en virksom og respektfuld proces.

 

Hvem har glæde af Parterapi?

Parterapi kan være til stor hjælp for alle par, hvis konflikterne tager til, og I ikke mere er så gode til at tale om tingene. Kommunikation er afgørende for at få et parforhold til at fungere. Det er vigtigt at få talt om tingene, og ikke mindst vigtigt at man taler med hinanden på en respektfuld og anerkendende måde. Hvis der er knas i parforholdet, er det vigtigt at få hjælp så hurtigt som muligt. Hvis skænderier og krænkelser har stået på over længere tid, bliver det sværere at løse jeres udfordringer.

 

Også nyetablerede par kan have glæde af parterapi, så man kan få skabt et godt fundament at leve sammen på. Her handler det også om kommunikation, forebyggelse af konflikter, håndtering af konflikter, afstemning af drømme og forventninger og meget mere.

 

Hvorfor få Parterapi?

I alle parforhold støder vi ind i større og mindre udfordringer, som nogen gange kan være svære selv at løse. Konsekvenserne af at lade stå til kan være katastrofale for de involverede parter, og især hvis der er børn involveret. Her kommer professionel parterapi ind i billedet, da jeg som en uvildig og neutral person, kan styre et professionelt forløb, hvor vi sammen får løst de knuder, der måtte være. Resultatet er normalt en langt bedre evne til at kommunikere, afstemme forventninger og håndtere konflikter. Nogen vælger også parterapi, som et professionelt redskab til at udvikle sit parforhold på forskellige punkter.

 

Hvad nu hvis kun den ene part vil være med til Parterapi?

Som udgangspunkt skal begge parter gå positivt ind i processen, og  være villige til at ændre på egen adfærd. Parterapi kan være udfordrende især for nogle mænd, da vi ikke undgår at tale om følelser. Mange mænd er analytiske og resultatorienterede, og det kan derfor være udfordrende at skulle tale så meget, så dybt og så længe om tingene. Netop derfor tilrettelægger jeg mine parterapi forløb, så der også arbejdes konkret og struktureret med udfordringerne. Som mand forstår jeg disse udfordringer, hvilket er en fordel. Hvis kun de ene part vil arbejde med tingene, foreslår jeg individuel coaching på de udfordringer man måtte have.

 

Hvad er Par-Tjek?

Par-Tjek er en forebyggende indsats, der har til formål at tage tingene i opløbet, hvor det er lettest at korrigere uhensigtsmæssig adfærd. Par-Tjek foregår som er en nøje planlagt proces, hvor I hver især melder ind med jeres vurdering af en række vigtige områder. I fællesskab vurderer vi efterfølgende hvert område, og laver aftaler om hvad der evt. skal være anderledes fremadrettet.

 

Hvad koster coaching, parterapi og faglig sparring?

Når du vurderer og sammenligner priser, er det vigtigt at huske på, at timeprisen ikke er alt afgørende. Det handler især om hvor dygtig den valgte coach er til at skabe de ønskede resultater. Hvis du kontakter mig med dine ønsker, finder vi en fair pris.