Distanceledelse stiller særlige krav

Vil du blive bedre til distanceledelse?

Distanceledelse er en nødvendig kompetence i fremtiden

Distanceledelse bliver mere og mere udbredt, og mange ledere har allerede i dag medarbejdere på distancen, ligesom flere og flere ledere selv referer til en chef på en anden lokation i ind- eller udland. Distanceledelse stiller store krav til lederen, da man udfordres på sit behov for kontrol, og sin evne til at vise medarbejderne tillid. Udfordringerne bliver for alvor mærkbare, når det kniber med at skabe de ønskede resultater. Når krisen kradser, og man som leder presses oppefra, er det en udfordring at have medarbejdere på lang afstand. Forudsætningen for at få succes med distanceledelse er, at du som leder kan etablere en tryg relation med gensidig tillid og respekt. At I begge værdsætter samarbejdet, og formår at få det bedste frem i hinanden gennem ærlig, anerkendende og konstruktiv kommunikation. At både du og medarbejderen finder mening i jobbet, og at I begge har både kompetencer og ressourcer, der står mål med opgavernes omfang. Hertil kommer konkrete realistiske mål og beslutningskompetence der modsvarer ansvaret. Det er desuden afgørende at I løbende afstemmer jeres gensidige forventninger til hinanden, så hver enkelt medarbejder får de optimale rammer for at performe bedst muligt.

Bliv bedre til distanceledelse

Hvis du vil være bedre til distanceledelse, kan vi som udgangspunkt arbejde med dine grundlæggende ledelsesmæssige kompetencer, og herefter tage fat i de særlige udfordringer omkring distanceledelse. Forløbet vil være praksis orienteret, og blandt andet tage udgangspunkt i dine aktuelle ledelsesmæssige udfordringer. Du vil også få større selvindsigt samt forståelse for dine egne reaktioner, ligesom du vil få større opmærksomhed på, hvordan din adfærd påvirker dine medarbejdere.

Vi vil blandt andet arbejde med emner som:
-Kommunikation og kommunikationsform
-Kontrol uden tab af tillid
-Selvindsigt og personlig udvikling
-Relationsopbygning
-Håndtering af konflikter

Kontakt mig om distanceledelse her