Personlig udvikling

Personlig udvikling styrker både relationer og lavt selvværd.

Personlig udvikling er også kompetenceudvikling

Det kræver stort mod at arbejde med sig selv, og at få den selvindsigt, der gør det muligt at skabe personlig udvikling. Selvudvikling og personlig udvikling handler først og fremmest om at forstå sig selv, at forstå baggrunden for sin adfærd og ikke mindst at forstå hvad vores adfærd gør ved andre mennesker. Det kan være udfordrende at kigge indad, og få øje på sider af sig selv, som vi ubevidst forsøger at fortrænge. Men uden selvindsigt kan vi ikke arbejde med personlig udvikling, og herved styrke vores relationer til andre mennesker samt styrke lavt selvværd og selvtillid. Personlig udvikling er en både spændende og udfordrende rejse, der kan styrke din livskvalitet, give dig personlig power og generelt understøtte din kompetenceudvikling. Gør op med lavt selvværd og manglende selvtillid. Lavt selvværd og selvtillid har stor indflydelse på vores adfærd, og det betaler sig derfor at arbejde med selvindsigt og selvudvikling. Kontakt os her, og hør hvordan vi kan hjælpe dig med at skabe selvindsigt og personligt udvikling.

 

Selvindsigt, selvudvikling og kompetenceudvikling styrker lavt selvværd

Selvindsigt, kompetenceudvikling, personlig udvikling og selvudvikling betaler sig. De fleste kæmper hver dag med både lavt selvværd og selvtillid, altså vores oplevelse af  at være værdifulde uden at skulle præstere noget, og vores tillid til egne evner. Vores selvopfattelse og selvværdsfølelse kan udvikles og styrkes over tid, hvis man vil gå all in i arbejdet med sin selvindsigt og selvudvikling. Selvtillid bygges grundlæggende op af vores succeser og brydes ned af vores nederlag. Her handler det derfor om at fastholde tilliden til egne evner, også selvom vi møder modstand, og måske løber ind i negative oplevelser, der føles som fiasko. Følelsen af selvværd og selvtillid behøver ikke hænge sammen. Mange succesfulde mennesker har og udstråler stor selvtillid, men føler inderst inde et lavt selvværd, hvilket dybest set kan være en del af drivkraften til at præstere.

 

Personlig udvikling øger selvtilliden og bekæmper lavt selvværd

Man kan arbejde med sin kompetenceudvikling og gå på kursus i kommunikation og personlig udvikling sammen med andre, eller alternativt vælge at arbejde med sin selvudvikling individuelt med en kvalificeret underviser og coach. Personlig udvikling kurser findes der masser af, men man skal nøje overveje hvordan man har mest lyst til at arbejde med tingene. Human Upgrade er et center for selvudvikling, hvor vi kombinerer undervisningen og det dybere arbejde med sig selv i trygge og fortrolige rammer. Du får masser af selvindsigt som grundlag for din selvudvikling, og sammen laver vi en personlig udviklingsplan, der er grundlaget for dit eget personlig udvikling kursus. Her afdækker vi dine vigtigste udviklingspunkter herunder et evt. lavt selvværd og manglende selvtillid samt evnen til at kommunikere og skabe relationer. Selvudvikling tager tid og ressourcer, men at udvikle eksempelvis et lavt selvværd, er det hele værd.

 

Personlig udvikling nu?

Kontakt os her for yderligere information og praktiske oplysninger hvis du vil i gang med  selvindsigt, kompetenceudvikling og selvudvikling. Kompetenceudvikling og selvindsigt styrker selvværd og selvtillid, ligesom du bliver bedre til at kommunikere samt skabe stærke relationer eksempelvis til kolleger, venner, familie og partner.

Kontakt os her eller på info@human-upgrade.dk