Business coach

Business coach med erhvervsmæssig baggrund og masser af erfaring

Tilknyt en professionel business coach med mange års erfaring som erhvervsleder og få større jobglæde

Få øget trivsel og bedre resultater i samarbejde med en professionel business coach

Som professionel business coach kan jeg tilbyde dig hjælp, støtte og inspiration, når udfordringer står i vejen for din trivsel og professionelle performance. Udfordringer i livet er et vilkår for os alle, så det handler om hvordan vi håndterer dem, når de opstår. Da nogle udfordringer er større end andre, kan det fra tid til anden være hensigtsmæssigt at få professionel hjælp af en professionel business coach med erhvervsfaglig erfaring samt tilstrækkelig uddannelse og erfaring som coach. Som erfaren business coach er jeg også klar til at hjælpe dig med at blive en bedre leder, da engagement og motivation på arbejdspladsen er en forudsætning for optimale resultater.

 

Motivation på arbejdspladsen

Personlig trivsel er en af forudsætningerne for at kunne skabe engagement, arbejdsglæde og motivation på arbejdspladsen. Herudover handler det primært om kompetencer og god ledelse. Hvis vi er engagerede og kan se meningen med det vi gør, ja så har vi skabt en vigtig del af grundlaget for high performance og gode resultater. At skabe motivation på arbejdspladsen er en kompleks udfordring, og det kan derfor være hensigtsmæssigt at alliere sig med en professionel business coach, så man kan få faglig sparring og personlig coaching. Som business coach kan jeg både støtte, udfordre og vejlede dig omkring faglige og personlige udfordringer.

 

Skab motivation på arbejdspladsen med mig som din business coach

Inden min karriere som business coach havde jeg en mangeårig karriere som erhvervsleder på alle niveauer, hvilket giver mig en indgående forståelse for de faglige udfordringer du sidder med. Jeg har selv kæmpet for at skabe motivation på arbejdspladsen, så vi kunne nå de opstillede mål, og jeg har sikkert selv sparret med min egen business coach omkring mange af de samme udfordringer, som du har.

Efter endt uddannelse som ID Lifecoach har jeg i en årrække arbejdet som professionel business coach, karrierecoach, outplacement konsulent og ikke mindst som netværksdirektør for en række professionelle netværksgrupper. Sidstnævnte holder mig fagligt opdateret, ligesom mit netværk i erhvervslivet skaber stor værdi for både min kunder og mig selv. Trivsel, stress og motivation på arbejdspladsen er nogle af de emner vi ofte arbejder med i netværket, så det kunne måske også være en ide for dig og dine kolleger at få inspiration til at skabe større motivation på arbejdspladsen.

 

Vælg din business coach med omhu

Dit engagement og din motivation på arbejdspladsen smitter også af på dit privatliv. Den mentale energi du skaber på jobbet, giver dig overskud til at være sammen med andre mennesker samt energi til spændende aktiviteter i fritiden. Hvis du er leder, er trivsel og motivation på arbejdspladsen også et vigtigt arbejdsområde vi kan tage fat i.