Inhouse coaching

Forebyg stress, dårligt samarbejde, sygemeldinger og opsigelser

InHouse Coaching forebygger stress

InHouse coaching forebygger stress, højt fravær og dårlig performance, så medarbejderne bevarer både arbejdsglæde og engagement. Virksomhedens konkurrenceevne og bundlinje styrkes, ligesom det bliver langt lettere at fastholde og tiltrække de bedste medarbejdere. Mange taler om a great place to work og bæredygtige arbejdspladser, og netop her kommer InHouse Coaching ind i billedet.

Jeres udbytte:

  • professionel hjælp til private og personlige udfordringer
  • forebygger stress og mistrivsel
  • styrker evnen til at samarbejde
  • reducerer fravær og sygemeldinger
  • øger resultatskabelsen
  • fastholder og tiltrækker dygtige medarbejdere
  • understøtter jeres brand som bæredygtig arbejdsplads

Private og personlige problemer påvirker også arbejdsindsatsen, men er udenfor ledelsens rækkevidde, så det håndterer vi professionelt og fortroligt!

Få større arbejdsglæde, øget performance, og bedre resultater

Mange arbejdspladser har et ret ensidigt fokus på fysisk trivsel herunder ernæring, motion, massage og fysioterapi, men overser vigtigheden af  mental træning og fokus på medarbejdernes mentale trivsel. Mange medarbejdere er i dag udfordret på jobbet af stadigt stigende krav til resultater og effektivitet samt hyppige forandringer. Hertil kommer løbende nedskæringer og organisationsændringer, som udfordrer job trygheden. Privat løber vi også ind i udfordringer, der påvirker vores generelle trivsel og modarbejder high performance på jobbet. For hurtigt at komme på højkant igen, kan inhouse coaching og mental træning være en stor hjælp. Professionel mental træning via inhouse coaching og faglig sparring kan desuden være med til at forebygge stress samt øge den generelle trivsel på arbejdspladsen. Begge dele er forudsætninger for at skabe top performance.

Inhouse coaching handler grundlæggende om effektivitet, high performance og bundlinje. De fleste virksomheder laver derfor løbende fraværsstatistikker, men hvordan måler man det mentale fravær, når medarbejderne møder op, men ikke mentalt er til stede? Når de jobmæssige udfordringer og private problemer dræner al energi, tankekraft og kreativitet ud af dem. Som coach gennem en årrække, har jeg oplevet hvordan al motivation og handlekraft forsvinder, og at det i værste fald kan ende med en langvarig sygemelding. For virksomheden betyder det nedsat trivsel, problemer med stress og alt for højt fravær. Såvel de menneskelige som økonomiske omkostninger er store, og svækker i sidste ende virksomhedens konkurrencekraft. Netop derfor er det vigtigt at supplere de fysiske indsatser med en forebyggende indsats i form af mental træning og inhouse coaching, så de ansatte  kan skabe top performance og bedre bundlinje.

 

Boost jeres trivsel og performance

Human Upgrade ApS tilbyder danske virksomheder inhouse coaching og mental træning, så medarbejdere får let adgang til professionel hjælp på arbejdspladsen, når problemer trænger sig på, og performance på jobbet falder. Mange daglige udfordringer kan løses i samarbejde med virksomhedens ledelse eller HR, men nogle problemer er for private eller personlige, og kræver måske en anden faglig ekspertise og mental træning for at løses. Det kan eksempelvis handle om symptomer på stress, samarbejdsproblemer, dårlige resultater, problemer på hjemmefronten, sorg eller andre personlige bekymringer. Kort fortalt giver inhouse coahing medarbejderne muliged for professionel hjælp og mental træning af en udefrakommende, uvildig person med nye perspektiver, og som ikke er belastet af historik, følelser og holdninger. Der er ikke nogen ubalance i magtforholdet, så medarbejdere kan være trygge, åbne og ærlige uden at frygte eventuelle konsekvenser, hvilket er afgørende for at skabe trivsel og high performance via mental træning.

 

Vi er ledelsens og HRs forlængede arm

Som ekstern fortrolig coach kan vi hjælpe dine medarbejdere med personlige og private udfordringer, hvilket styrker indsatsen på jobbet. Giv derfor medarbejderne mulighed for coaching en fast ugedag med aftalte intervaller. Medarbejderne kan selv booke tid til mental træning online evt. efter aftale med nærmeste leder eller henvisning fra HR. Reglerne fastsætter I selv. Der vil også være mulighed for mental træning online for medarbejdere, der ikke har deres daglige gang i virksomheden. Efter aftalens indgåelse orienteres virksomhedens medarbejdere om de nye muligheder for hjælp og støtte, evt. på et personalemøde hvor den tilknyttede coach deltager. Det handler om trivsel, high performance og bedre bundlinje, så kom hurtig i gang med InHouse coaching og mental træning.

 

Info om InHouse Coaching

Inhouse coaching
Human Upgrade ApS samarbejder kun med certificerede coaches og psykoterapeuter, primært uddannet på ID Akademiet. Mental træning skaber trivsel og high performance, men forudsætningen er, at den tilknyttede coach kan skabe tillid, og har de rette faglige kompetencer.

InHouse coaching fordrer fuld fortrolighed
Alle sessioner med virksomhedens medarbejdere er fuldt fortrolige, og der refereres således ikke fra disse til virksomhedens ledelse, HR eller andre. Sessionernes indhold er alene et anliggende mellem medarbejderen og den tilknyttede coach.

Evaluering af InHouse coaching
Virksomhedens udbytte af inhouse coaching evalueres løbende med HR eller den ansvarlige leder, med hvem aftalen er indgået. Evalueringens formål er at afdække effekten af indsatsen i forhold til medarbejdernes fravær, trivsel og motivation. Målet er at opnå højere trivsel, da denne er en forudsætning for bedre resultater og high performance.

InHouse coaching kapacitet
En nøje udvalgt trivsel og high performance coach tilknyttes virksomheden en eller flere faste ugedage med fastlagte intervaller efter aftale med virksomheden. Sommerferieperioden er dog en undtagelse, ligesom andre relevante tidspunkter i forbindelse med helligdage aftales særskilt.

Booking, varighed og tidspunkter for InHouse coaching
InHouse coching varer ca. 70 minutter og bookes direkte på info@human-upgrade.dk

InHouse coaching tider: 08.15 - 09.45 - 11.15 - 13.00 - 14.30

Egnet lokale
Virksomheden stiller et lukket og gerne mindre lokale til rådighed for inhouse coaching på aftalte dage. For at skabe effektiv mental træning, skal rammerne være med til at skabe tillid, ro og fortrolighed.

Pris for InHouse coaching
Mental træning af en Human Upgrade trivsel coach koster 8.500 kr. + moms pr. dag inklusiv al forberedelse og opfølgning. Transportomkostninger aftales individuelt afhængig af kilometer, bropenge mv.

Justering og opsigelse af aftale:
Trivsel og high performance aftaler kan løbende justeres i forhold til jeres kapacitetsbehov

Opsigelse af InHouse coaching aftaler kan gensidigt ske med 3 måneders varsel, så eventuelle medarbejdere i forløb kan afsluttes på en hensigtsmæssig måde. En ny indgået InHouse coaching og trivsel aftale kan dog først opsiges efter 3 måneder.

Kontakt os vedr. inhouse coaching, så vi kan finde tid til en uforpligtende snak om jeres muligheder for at få mental træning, større trivsel, mindre fravær, high performance og bedre bundlinje.

Kontakt os her vedr. InHouse Coaching