Arbejdslyst skaber bundlinje

Arbejdslyst kommer indefra

Øg både medarbejdernes og ledelsens arbejdslyst

Vil I skabe større arbejdslyst? 

Arbejdslyst kommer indefra, og udvikles først og fremmest når vi oplever, at det vi laver er meningsfuldt og har betydning. En anden væsentlig faktor for at udvikle arbejdslyst er lederens evne til at skabe tryghed, tillid og netop de rammer, der tilgodeser vores individuelle behov. Arbejdslyst afhænger også af vores mulighed for selv at påvirke og strukturere jobbet, ligesom vores arbejdslyst stimuleres når vi oplever at have succes i jobbet. Det er også afgørende at have tilstrækkelige ressourcer, set i forhold til arbejdsopgavernes antal og omfang. Også vores relationer på arbejdspladsen spiller en vigtig rolle for både trivsel og arbejdslyst, ligesom balancen mellem arbejde og fritidsliv spiller ind.

Vil I styrke arbejdslyst, trivsel og high performance?

En forudsætning for at stimulere medarbejdernes arbejdslyst er først og fremmest at de trives. Trivsel er afhængig af såvel jobmæssige som private forhold. Kort fortalt tager vi vores private problemer med på job, og vores jobmæssige problemer med hjem. Som leder kan vi påvirke de jobmæssige forhold, men kun i ringe grad påvirke de private udfordringer. Vi skal være opmærksomme på, at der er ubalance i magtforholdet, hvilket betyder at mange medarbejdere ikke åbner op for det mest private. Her kommer ekstern assistance ind i billedet, da jeg som ekstern og fortrolig coach kan hjælpe medarbejderne med de udfordringer der er aller sværest. Jeg kan hjælpe medarbejderne med at finde lys i mørket, når private udfordringer og manglende livsglæde skaber mistrivsel, og jeg kan hjælpe medarbejderne med at finde mening med jobbet og livet generelt. Vi arbejder i et fortroligt og respektfuldt rum, så jeg kan også hjælpe lederne med både private og ledelsesmæssige udfordringer, ligesom jeg kan træne og udvikle ledernes ledelsesmæssige kompetencer. Hvis ikke lederne trivsel, og er klædt på til opgaven, vil det påvirke medarbejderne negativt.

Kontakt os om arbejdslyst mv. her