High Performance Program

Hvad ville øget arbejdsglæde og motivation gøre for jeres resultater?

Vores High Performance Program er vejen til større trivsel og bedre resultater

Glade medarbejdere som samarbejder skaber fantastiske resultater

Flere og flere organisationer kæmper med dårlig trivsel, højt fravær, lange sygemeldinger og manglende performance, hvilket hurtigt ses på bundlinjen. Som konsekvens af disse forhold vælger nogle medarbejder ofte et jobskifte, ligesom det bliver sværere at rekruttere de dygtigste medarbejdere, da disse ofte tager reference på virksomheden.

Bryd den onde cirkel

Det kræver en ekstraordinær indsats at bryde den onde cirkel, og her giver vores High Performance Program dig flere muligheder, for at sætte ind:

 

Trivsels- & Performance undersøgelse

En skræddersyet undersøgelse, der giver dig og ledelsen et konkret overblik over jeres aktuelle situation OG hvilke konkrete indsatsområder, der kan styrke medarbejdernes trivsel og motivation. Læs mere HER

 

Foredrag om trivsel, engagement og bedre samarbejde

Et inspirerende foredrag, eksempelvis i forbindelse med et medarbejdermøde, afdelingsmøde eller lignende, kan skabe interesse for at arbejde med jeres udfordringer. Du og dine medarbejdere får ny viden og et spark bagi. Et godt afsæt for at arbejde videre med jeres udfordringer, eventuelt i kombination med nedenstående selvhjælpsbog om Kunsten at gå glad på arbejde. Læs mere HER

 

Selvhjælpsbog om Kunsten at gå glad på arbejde

Kunsten at gå glad på arbejde er en inspirerende selvhjælpsbog, fyldt med masser af viden, inspiration og refleksionsøvelser, der kan støtte dine medarbejdere, så de bliver bedre i stand til at tage et større ansvar for deres egen trivsel og motivation dels individuelt og dels i samarbejde med dig og den øvrige ledelse. Læs mere HER

 

Forebyggende InHouse Coaching 

Dårlig trivsel og længerevarende stress påvirkning kan resultere i ustabilt fremmøde,  længerevarende sygemeldinger og medarbejdere der siger op. Konsekvenser der koster mange penge, kræver ekstraordinære ressourcer og øger arbejdspresset yderligere på den øvrige organisation. Det er derfor både hensynsfuldt og økonomisk fordelagtigt at investere i forebyggelse. Læs mere HER

 

Professionel facilitering af jeres workshops

Udbyttet af jeres workshops afhænger af medarbejdernes motivation og lyst til at engagere sig. Det er derfor vigtigt med det rette afsæt eksempelvis jeres seneste APV, MUS samtaler eller en Trivsels- & Performance undersøgelse, hvor vi har afdækket medarbejdernes ønsker og behov for indsats. Vi tilbyder at koordinere, tilrettelægge og afvikle jeres workshops professionelt i forhold til jeres målsatte udbytte. 

 

Hør mere om dine muligheder