Trivsel på arbejdspladsen

Styrk jeres trivsel på arbejdspladsen med ekstern bistand

Styrk jeres trivsel på arbejdspladsen

Trivsel på arbejdspladsen skaber arbejdsglæde, effektivitet og bundlinje

En forudsætning for high performance og tilfredsstillende bundlinje er trivsel på arbejdspladsen, som blandt andet baserer sig på medarbejdernes følelse af tryghed, tillid og respekt. Ud over trivsel på arbejdspladsen kræves også en dygtig ledelse, der evner at lede og sætte individuelle rammer, så den enkelte medarbejder kan udfolde sit talent, og nå de aftalte mål. Hvis man vil have trivsel på arbejdspladsen er kommunikation også en vigtig faktor. Det handler om at møde sine medarbejdere i øjenhøjde, så de føler sig lyttet til og forstået. Det handler også om at give sine medarbejdere konstruktivt og ærligt feedback, så de føler tryghed, ved at vide hvordan chefen vurderer deres indsats. 

Tag hånd om det hele menneske, og opnå trivsel på arbejdspladsen

En dygtig bestyrelse og ledelse kan gøre meget for at forebygge stress og dårlig trivsel på arbejdspladsen, men for den enkelte medarbejder er det også vigtigt at privatlivet fungerer. At medarbejderen forstår at begrænse sine prioriteter, så hverdagen ikke bliver uoverskuelig og hektisk. At parforholdet er stærkt, så kernefamilien trives og støtter hinanden. Det handler om at være rustet til at håndtere de udfordringer vi alle møder i livet. Det kan handle om sorg, sygdom, økonomi eller andre private udfordringer, der skaber ubalance og grobund for stress.

Trivsel på arbejdspladsen afhænger også af private forhold

Det kan være svært for ledelsen at tage hånd om medarbejdernes private udfordringer, hvilket er nødvendigt, hvis man vil have trivsel på arbejdspladsen. Dels har ledelsen måske ikke de fornødne kompetencer til at hjælpe, og dels kan det være utrygt for medarbejderen at åbne op, da man ikke kommunikerer i et magtfrit rum, og dels fordi det kan være meget følsomt for medarbejderen at betro sig til en chef eller kollega. 

Med en Inhouse Coach ordning med  Human Upgrade, får I professionel og eksterne hjælp, så vi kan støtte og hjælpe medarbejderen videre hurtigst muligt. Det handler om trivsel på arbejdspladsen, og det handler om effektivitet, kreativitet og arbejdsglæde.

Kontakt os vedr. InHouse Coaching her