Kunsten at gå glad på arbejde

En bog for stærkere samarbejde og bedre resultater

Styrk jeres samarbejde

I er fælles om at skabe arbejdsglæde og godt samarbejde

Kan du forestille dig, hvad det ville betyde for din arbejdsplads, hvis både medarbejdere og ledelse tog et fælles ansvar for at styrke jeres samarbejde, trivsel og engagement? Kan du forestille dig hvilke resultater I kunne skabe, og hvad det ville betyde for jeres arbejdsglæde, effektivitet og kreativitet? Mange skjulte ressourcer bliver frigjort, når evnen til at samarbejde øges, og når alle medarbejdere i organisationen tager et større ansvar. Mange taler om social kapital, som er de ekstra resourcer der skabes gennem godt samarbejde. Et godt samarbejde skaber desuden en hørere grad af trivsel og engagement.

Ledelsen har naturligvis et overordnet ansvar, men uden medarbejdernes positive og aktive indsats er det op ad bakke. Med denne bog kan både ledelse og medarbejdere opnå både større viden og øget indsigt i egen adfærd. Man bliver kort fortalt klædt på, så man bedre kan  tage et større ansvar for sig selv og andre. Med et lidt slidt udtryk, bliver man i stand til at spille sig selv og hinanden bedre. 

Her får du et indblik i bogens indhold:

 • Samarbejde og social kapital
 • Har I tillid til hinanden?
 • Hvad kendetegner kulturen på din arbejdsplads?
 • Understøtter du den feminine eller den maskuline kultur?
 • Styrk din trivsel
 • Hvor robust er du?
 • Ansvarlighed gør dig stærk
 • Oplever du støtte og opbakning?
 • Har du indflydelse på jobbet?
 • Hvad er meningen?
 • Hvilken viden har du brug for på jobbet?
 • Hvordan oplever du at blive belønnet?
 • Ved du hvilke krav og forventninger der er til dig?
 • Mobning undergraver jeres samarbejde
 • Hvordan har du det med forandringer?
 • Har du stress eller bare travlt?
 • Har du energi og overskud?
 • Hvad tænker du på?
 • Hvordan påvirker dit privatliv din trivsel?
 • Hvorfor er det så svært at rumme og forstå hinanden?
 • Hvad får kollegerne frem i dig?
 • Hvor stærke er dine relationer til kollegerne?
 • Hvordan kommunikerer I med hinanden?
 • Respekterer I hinanden?
 • Hvornår er du nærværende?
 • Hvad står i vejen for din arbejdsglæde?
 • Konflikter og problemer i jeres samarbejde undgås ikke
 • Hvad skaber din motivation?
 • Kan du lede dig selv?
 • Hvordan kan du samarbejde på distancen?

Skab bedre samarbejde og øget trivsel med denne bog

Ud over masser af viden, inspiration og konkrete refleksionsøvelser er denne bog et effektivt arbejdsredskab, når ledelsen eksempelvis ønsker at sætte samarbejde på dagsordenen. Et stærkt samarbejde kræver både en dygtig ledelse og ansvarlige medarbejdere, som er positive og klædt på til opgaven. En forudsætning for at skabe godt samarbejde er, at alle i organisationen bidrager positivt.

Bogen kan bruges som en arbejdsbog, hvor såvel ledelse som medarbejdere henter viden, inden I eksempelvis laver en workshop omkring samarbejde, trivsel, engagement eller....?

I kan eksempelvis drøfte spørgsmål som:

 • Hvad kendetegner et godt samarbejde?  
 • Hvilken adfærd hæmmer jeres muligheder for et godt samarbejde?                                              
 • Hvad kan i hver især gøre for at styrke jeres samarbejde?
 • Hvordan kan I styrke hinandens trivsel?
 • Hvilke indsatser vil øge jeres engagement

Et foredrag vil være et godt afsæt for arbejdet med at styrke jeres samarbejde, trivsel og engagement. Efter foredraget udleveres "Kunsten at gå glad på arbejde", som deltagerne nu vil have fået lyst til at arbejde videre med. 

Kender du det?

Som et supplement til bogens faglige indholde, vil du løbende få et humoristisk indblik i Hanne og Peters liv både på jobbet og privat. Tjek selv om der er nogle situationer du kan genkende.

Her får du en smagsprøve:

 

Noget om ENERGI OG OVERSKUD

Hanne er ved at gå ud af sit gode skind.

Peter ligger på ryggen og snorker højlydt, kun afbrudt af de prutter, som han fyrer af med jævne mellemrum.

Hanne kan ikke sove.

Hun vender og drejer sig i sengen, mens tankerne myldrer rundt i hovedet på hende, og de bliver mere og mere dystre.

Det handler om dårlige samvittigheder over ikke at slå til hverken som mor, ægtefælle eller lærer på skolen. Det handler også om alle mulige bekymringer, hvor især problemerne på jobbet fylder meget. Et par af hendes kolleger er blevet sygemeldt med stress, og skolens leder Charlotte er blevet meget kontant og kort for hovedet på det sidste. Der er i det hele taget en dårlig stemning på lærerværelset, og de mange konflikter med forældrene tager en masse energi.

Tankerne kører fortsat rundt i hovedet på Hanne mens trætheden langsomt får overtaget.

Lige da hun lukker øjnene og falder hen ringer vækkeuret.

En ny dag truer, og hun er bare så træt.

Bestil bogen eller få flere oplysninger her

HUSK at angive hvor mange bøger du skal bruge, hvor og hvornår